Opći Uvjeti

Članak 1.

1.1. Ovim Općim uvjetima internet prodaje putnih karata određuju se uvjeti prema kojima će pružatelj usluge prodaje karata Get By ApS. (u daljnjem tekstu Get By ApS) na svojoj internet stranici GetByFerry putniku (u daljnjem tekstu Kupac i/ili Putnik) pružiti uslugu prodaje putnih karata.

1.2. U slučaju da Kupac i Putnik nisu iste osobe, prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac se obvezuje uputiti Putnika na Opće uvjete, a samim time i putnik pristaje na iste.

1.3. Uvjeti i odredbe GetByFerry primjenjuju se osim ako nije drugačije navedeno tijekom postupka naplate gdje morate prihvatiti i odredbe i uvjete sljedećih tvrtki:

Članak 2.

Kupnja putnih karata putem interneta

2.1. Smatra se kako je ugovor o prijevozu između Putnika i trajektne tvrtke kao i ugovor o posredovanju između putnika i Get By ApS-a sklopljen nakon uspješno izvršene platne transakcije, nakon čega se karta i pripadajući račun šalju nana adresu elektroničke pošte navedenu pri kupnji karte. Za uspješnu kupnju neophodna je uspješno obavljena platna transakcija. U slučaju da elektroničko plaćanje nije dovršeno, kupnja će biti izbrisana. 

2.2. Kupac je dužan kontaktirati GetByAps službu za korisnike ako kartu nije primio putem e-pošte i to najkasnije 24 sata prije vremena polaska navedenog na kupljenoj karti.

2.3. Na internetskoj stranici GetByFerry za sada je moguće kupiti jednu vrstu karte:

 • Putničke karte

Moguće je kupiti više pojedinačnih karata za putnike, sve dok ima dovoljno mjesta za Vašu grupu na katamaranu, brzom trajektu ili trajektu, što će biti prikazano na internetskoj stranici tijekom procesa kupnje.

2.4. Nakon što je kupio i primio kartu na svoju adresu elektroničke pošte ili putem rubrike Moje karta na getbyferry.com, Kupac je dužan kartu pripremiti prema zahtjevima prijevoznika (u ispisanom obliku ili M-kartu). M-karta je "mobilna karta", digitalna karta pohranjena na pametnom telefonu ili tabletu, često u obliku QR koda ili bar-koda, čime se otklanja potreba za fizičkom kartom. Kupac je dužan isprintati kartu samo ako je to navedeno tijekom procesa kupnje.

2.5. Kupac je odgovoran za neposrednu provjeru karte kako bi se osigurala njena točnost. U slučaju bilo kakvih potencijalnih grešaka, nedostataka ili netočnih podataka na karti morate odmah obavijestiti našu službu za korisnike kako bismo omogućili pravovremeni ispravak takvih putnih dokumenata. Svaku grešku na karti potrebno je prijaviti najkasnije 24 sata prije vremena polaska navedenog na kupljenoj karti. Sve greške prijavljene nakon navedenog roka nije moguće ispraviti te je Kupac dužan kupiti novu kartu.

2.6. Tijekom procesa rezervacije, naknada za rezervaciju primijenit će se za svaku putničku kartu. Pri izravnoj rezervaciji na našoj internetskoj stranici, naplaćuje se naknada za rezervaciju naše usluge koju vam pružamo prema ovim Uvjetima i odredbama korištenja. Naknade za uslugu variraju i bit će prikazane u trenutku rezervacije. Prilikom korištenja strane valute, također se mogu primijeniti naknade za inozemne transakcije. Imajte na umu kako su naknade za naše usluge (ne)povratne.

2.7. Ukoliko nije drugačije navedeno, sljedeće usluge nisu uključene u kupoprodajnu cijenu:

2.7.1. Lučka naknada koju neke luke naplaćuju za pristup prostoru trajektne luke nije uključena u cijenu karte. 

2.7.2. Naknada za prtljagu, ovisno o pravilima trajektne tvrtke, može se dodatno naplatiti ako ona premašuje određene dimenzije ili težinu koju odredi trajektna tvrtka. Obično se odnose na veće predmete ili, na primjer, bicikle.

Članak 3.

3.1. Karta se može preuzeti unutar rubrike Moje karte na Getbyferry.com; za pristup Mojim kartama, kupac se mora prijaviti na račun bilo pomoću Google računa ili korisničkog imena i lozinke korištenih za kreiranje računa na Getbyferry.com tijekom kupnje karte. Getbyferry.com će također poslati kartu elektroničkom poštom neposredno nakon kupnje, međutim, Getbyferry.com ne može jamčiti kako će elektronička pošta biti dostavljena na račun Kupca. Jedan primjerak karte predaje se posadi prilikom ukrcaja. GetByFerry se ne može smatrati odgovornim ako putnik ne dostavi ispravnu adresu elektroničke pošte, što rezultira neprimitkom karte.

3.2. Vi ste isključivo odgovorni za sprječavanje neovlaštenog pristupa i korištenja Vaših kreditnih kartica, metoda plaćanja, Vašeg GBF računa i Vaših uređaja. Dužni ste održavati povjerljivost vjerodajnica Vašeg GBF računa i prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti ili radnje koje se dogode pod Vašim GBF računom. Prihvaćate svu odgovornost za sve posljedice, bilo financijske ili druge, koje na bilo koji način proizlaze iz korištenja Usluga putem Vašeg računa ili korištenjem Vaših metoda plaćanja.

3.3. Prilikom ukrcaja na trajekt, brzi trajekt ili katamaran, Kupac je dužan predočiti svoje karte prema pravilima prijevoznika, koje je potrebno predati osoblju trajekta, brzog trajekta ili katamarana, kao i dokument koji dokazuje kako je Kupac osoba na koju glasi karta.

3.4. Ako je Kupac tijekom kupnje karte u internetskoj trgovini odabrao jedan od popusta (dječji, umirovljenički ili drugi raspoloživi popust), prilikom ukrcaja na trajekt, brzi trajekt ili katamaran dužan je dokazati da pripada kategoriji popusta koju je odabrao. ko Kupac isto ne uspije dokazati, dužan je osoblju platiti punu cijenu karte ili se karta smatra nevažećom, a Kupac gubi pravo na povrat novca uplaćenog za kupnju karte.

3.5. Ako karta dolazi s bilo kakvim dodatnim dokumentima ili napomenama, Kupac ih treba poštovati i ispuniti sve što je navedeno i potrebno za putovanje i ukrcaj na trajekt. Od putnika se traži valjana dokumentacija, kao što je studentska iskaznica, dokaz o mirovinskom statusu za starije osobe i viza. Putnici su odgovorni za provjeru valjanosti svojih dokumenata i sami su odgovorni za prelazak granice.

3.6. Trajektna karta je rezervirana na ime i prezime Kupca i/ili Putnika i nije prenosiva.

Članak 4.

4.1. Uslugu prijevoza obavlja prijevoznik naveden na trajektnoj karti, a u slučaju na liniji prometuje više prijevoznika u suradnji, svi prijevoznici bit će navedeni na karti.

4.2. Prijevoznik obavlja usluge prijevoza za Kupca te je stoga izvršitelj u smislu Zakona o prijevozu putnika. Sklapanjem ugovora (Kupnja karte) Kupac ostvaruje pravo koristiti usluge prijevoza Prijevoznika prema rezervaciji izvršenoj na GetByFerry.com. GetByFerry će učiniti sve kako bi osigurao, ali istovremeno ne može jamčiti, ispravno ispunjenje ugovora između Kupca i Prijevoznika. Za uslugu prijevoza vrijede uvjeti prijevoznika koji prometuje na ruti.

4.3. Putnik je dužan doći na mjesto polaska navedeno u datoteci pod nazivom Boarding info najkasnije 45 minuta prije vremena polaska navedenog na karti.

4.4. Na trajektu i unutar prtljage zabranjen je prijevoz oružja, lako zapaljivih, otrovnih, radioaktivnih, eksplozivnih predmeta i predmeta neugodnog mirisa.

4.5. Tvrtka ne odgovara za lomljivu prtljagu i ne snosi odgovornost u slučaju krađe/oštećenja ručne prtljage.

4.6. Ako je putnik maloljetna osoba, putnik, roditelj i/ili kupac dužni su se prije putovanja maloljetnog putnika raspitati kod nadležnih službi o pravilima putovanja maloljetne osobe.

4.7. Prijevoznik zadržava pravo isključiti iz putovanja putnike koji svojim ponašanjem ometaju druge putnike ili se tijekom putovanja ne pridržavaju pravila javnog reda i mira na trajektu. U tom slučaju prijevoznik nije dužan izvršiti povrat sredstava za kupljenu kartu.

4.8. Ako GetByApS, njegovi zastupnici ili ugovorni partneri ne budu u mogućnosti ispuniti svoje obveze zbog utjecaja više sile koji nastanu nakon naručene usluge prijevoza, smatrat ćemo se oslobođenima svojih obveza prema ovim Općim uvjetima.

Događaji više sile oni su izvan naše odgovornosti ili utjecaja koji značajno ometaju našu sposobnost pružanja usluga. Primjeri uključuju prirodne katastrofe kao što su potresi, poplave i šumski požari, ekstremni vremenski uvjeti, štrajkovi, veliki prometni zastoji, ograničenja korištenja cesta, značajna javna okupljanja kao što su maratoni ili skupovi, vladine akcije, vojne aktivnosti i slične pojave.

4.9. Get By ApS. neće se smatrati odgovornima za neuspjeh ili kašnjenje u izvršavanju bilo koje od svojih obveza prema ovom Ugovoru ako je takav neuspjeh ili kašnjenje uzrokovano uzrocima izvan razumne kontrole uključujući, bez ograničenja, prirodne katastrofe, požare, potrese ili oluje, štrajkove, kvarove javnih službi ili javnog prijevoznica, ratna djela ili intervencije, ograničenja ili propise bilo koje vladine vlasti, uključujući poštivanje bilo koje naredbe bilo kojeg vladinog razmatranja; pod uvjetom da će svako takvo kašnjenje ili kvar biti otklonjen što je prije moguće uz razumna nastojanja nakon uklanjanja uzroka takvog kvara.

Članak 5.

5.1. Čestim ažuriranjima GetByFerry.com čini sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi osigurao točnost voznog reda na internetu. Međutim, ne možemo jamčiti i nismo odgovorni za točnost informacija, svaka radnja poduzeta na temelju informacija pronađenih na GetByFerry.com Vaša je vlastita odgovornost. Ako imate bilo kakvih nedoumica o tome koje vrijeme polaska odabrati, posavjetujte se s našom službom za korisnike, a to možete učiniti ovdje

5.2. Linije za koje se mogu kupiti internetske karte na GetByFerry.com: vozni red i cijene za ove linije potvrđeni su i objavljeni za prodaju od strane prijevoznika koji pruža uslugu prijevoza. 

5.3. Ako postoji razlika između voznog reda na internetu i vremena polaska naznačenog na karti, vrijeme na karti je važeće. 

5.4. U slučaju planirane ili nužne promjene voznog reda GetByFerry će obavijestiti Kupca putem adrese e-pošte koju je Kupac naveo tijekom kupnje karte. Obveza Putnika je provjeriti e-poštu 12 sati prije polaska kako bi provjerili ima li najavljenih promjena u voznom redu. 

5.5. Nakon kupnje karte za trajektnu liniju koja uključuje jednu ili više zemalja,  Kupac je dužan ponijeti važeću putovnicu i, po potrebi, važeću putnu vizu.

5.6. Kupnjom karte Kupac prihvaća mogućnost manjih promjena u voznom redu, npr. u slučajevima kašnjenja ili drugih okolnosti koje nisu uzrokovane nemarom prijevoznika.  Može se očekivati kašnjenje u dolasku, osobito u razdobljima povećanog prometa, te isto spada u okvir manjih promjena. 

Manje promjene definirane su kao prilagodbe usluge koje bitno ne mijenjaju cjelokupno pružanje predviđenog prijevoza. To uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Manje promjene u rasporedu: Promjene u vremenu polaska ili dolaska koje ne prelaze 20 minuta u odnosu na prvotno planirano vrijeme.

 • Manja odstupanja na ruti: Izmjene plana putovanja koje značajno ne produžuju ukupno vrijeme putovanja ili zaobilaze ključna odredišta/stanice.

 • Zamjene vozila: Zamjena prvotno planiranog vozila drugim koje zadovoljava ili premašuje iste standarde sigurnosti i udobnosti, bez značajnog utjecaja na iskustvo putovanja.

 • Modifications to Boarding Pier: Changes in the locations of boarding or disembarking that are within a reasonable walking distance (500 meters) of the original pier.

 • Adjustments to Onboard Services: Variations in the amenities provided during the trip, provided they do not detract from the basic service level promised at the time of purchase.

U slučaju kasnog polaska ili prevelikog broja rezervacija, Prijevoznik zadržava pravo ponovne rezervacije sljedećeg raspoloživog polaska unutar razumnog vremenskog okvira od prvobitno planiranog vremena polaska za Kupca, bez da se to smatra kršenjem ugovora.

5.7. U slučaju otkazivanja ili znatnog kašnjenja, Klijent će dobiti povrat sredstava. 

Pod znatnim kašnjenjem smatra se kašnjenje planiranog polaska s prve stanice rute duže od 90 minuta za domaće linije, odnosno više od 120 minuta za međunarodne linije. Ova se definicija odnosi na kašnjenja uzrokovana čimbenicima koji su pod kontrolom prijevoznika i isključuje kašnjenja koja proizlaze iz događaja uzrokovanih višom silom, prometnih uvjeta, problema povezanih s vremenom ili drugih izvanrednih okolnosti izvan izravne kontrole prijevoznika.

U slučaju značajnog kašnjenja kao što je gore definirano, Kupac ima pravo na puni povrat cijene karte ili alternativne opcije koje ponudi prijevoznik, kao što je ponovna rezervacija sljedeće dostupne usluge bez dodatnih troškova za Kupca. Izbor između povrata novca i alternativnih rješenja isključivo je na Kupcu.

Članak 6.

6.1. Trajektne/katamaranske karte najčešće se mogu kupiti na web stranici www.getbyferry.com unutar perioda od 6 do 24 sata prije putovanja, no rokovi variraju ovisno o prijevozniku i popunjenosti pojedine trajektne/katamaranske linije.

6.2. U slučaju da Kupac kupi kartu  unutar vremenskog roka manjeg od 24 sata prije polaska, time potvrđuje i prihvaća povezani rizik nemogućnosti izmjene ili otkazivanja karte u skladu s člankom 7. naših Općih uvjeta.

Članak 7.

Otkazivanje karata i ponovna rezervacija 

Tijekom procesa naplate izričito su navedeni svi relevantni uvjeti i odredbe, kao i politika otkazivanja i propisi koji reguliraju izmjene karata.

7.1. Otkazivanje karata

7.1.1. Karte koje se mogu mijenjati

Potpuni ili djelomični povrat sredstava za kupljene karte (minus naknada za uslugu), osim za one nepovratne (vidi ispod), moguć je u sljedećim okolnostima:

 1. Putnici moraju zatražiti povrat minimalno 48 sati prije vremena polaska navedenog na originalnoj karti

 2. Zahtjev za povratom sredstava treba poslati e-poštom putem obrasca za kontakt na GetByFerry.com. Kupac je dužan podnijeti zahtjev za otkazivanje s izvorne adrese e-pošte koju je naveo tijekom kupnje karte.

Otkazivanje se provodi uz oduzimanje naknade za uslugu u iznosu od 20% od ukupne cijene kupljene karte. Povrat sredstava za kartu manje od 48 sati prije vremena polaska navedenog na originalnoj karti nije moguć.

**Međutim, kao što je navedeno u članku 1.3., postoje slučajevi u kojima se primjenjuju različite naknade za otkazivanje:

 • Jadrolinijine karte se otkazuju i vraćaju uz iznos naknade koji ubraja: 10% naknade od cijene pojedinačne karte + naknadu za rezervaciju koja se primjenjuje tijekom procesa kupnje karte, a koju utvrđuje GetByFerry.

NAPOMENA: Ovi Uvjeti sastavljeni su u skladu s Uredbom (EU) br. 1177/2010. NAPOMENA: U slučaju otkazivanja linije vrijede posebna pravila.

7.1.2. Neotkazive karte

Neotkazive karte su, kao i što i sam pojam sugerira, neotkazive! Tijekom procesa kupnje bit će navedeno ako je karta neotkaziva.

7.2. Ponovna rezervacija kupljene karte

Imajte na umu da ponovna rezervacija uvijek podliježe uvjetima i odredbama odgovarajuće treće strane kao dobavljača usluga, koji mogu biti restriktivniji. Tijekom postupka naplate, svi relevantni uvjeti i odredbe izričito su navedeni.

7.2.1. Neizmjenjive karte

Neizmjenjiva karta je ona za koju se ne može ponovno rezervirati vrijeme i/ili datum polaska. Tijekom procesa rezervacije bit će navedeno je li karta neizmjenjiva. Za ove karte ne primjenjuju se ​​standardna pravila otkazivanja i ponovne rezervacije.

7.2.2. Ponovna rezervacija karata

Ponovna rezervacija karte, osim neizmjenjivih (vidi gore), za bilo koju drugu rutu koja se prodaje u GetByFerry internetskoj trgovini (osim ako nije drugačije navedeno tijekom kupnje) moguća je do 24 sata prije vremena polaska navedenog na originalnoj karti.

To re-book a ticket, the client has to log in on www.getbyferry.com and SIGN in at the top right corner with a username and the password provided during the purchase process. The rebooking of the ticket is done via My Ticket area by using the issued VOUCHER CODE (ako je ova opcija omogućena za odabranog prijevoznika jer pojedini prijevoznici ne dopuštaju ovu opciju ponovne rezervacije).

Ovisno o situaciji u kojoj su izdani, postoje dvije vrste voucher kodova:

1.    PROMOTIVNI (PROMO) VOUCHER

2.    VOUCHER ZA PONOVNU REZERVACIJU

1. PROMOTIVNI VOUCHER je kod za popust koji se izdaje besplatno isključivo u marketinške svrhe. Ova vrsta vouchera nije ni na koji način povezana s korisničkim računom i može se koristiti za kupnju karata putem internetske stranice GetByFerry.com prema uvjetima definiranim marketinškom kampanjom za koju je izdan. Tijekom kupnje moguće je iskoristiti samo jedan PROMOTIVNI VOUCHER.  Ako je cijena karte za odabrano putovanje veća od vrijednosti izdanog PROMOTIVNOG VOUCHERA, korisnik je dužan nadoplatiti razliku u cijeni. Ako je cijena niža, preostali iznos izdanog PROMOTIVNOG VOUCHERA nije moguće dalje koristiti. ROMOTIVNI VOUCHER vrijedi do tri mjeseca od početka marketinške kampanje osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima marketinške kampanje u sklopu koje je promotivni voucher izdan.

PROMOTIVNI VOUCHER ne može se zamijeniti za novac i ne može se koristiti za plaćanje prethodnih kupnji.

2. VOUCHER ZA PONOVNU REZERVACIJU izdaje se kao zamjena za kupljenu kartu u svrhu izmjene karte. Ova vrsta vouchera isključivo je vezana uz korisnički račun korišten prilikom prvotne kupnje karte. Korištenje VOUCHERA ZA PONOVNU REZERVACIJU moguće je isključivo na internetskoj stranici ili APLIKACIJI na kojoj je obavljena prvotna kupnja. VOUCHER ZA PONOVNU REZERVACIJU može se koristiti za potpunu ili djelomičnu kupnju nove karte (npr. kod izmjene destinacije, vremena ili datuma polaska). Prilikom jedne kupnje moguće je iskoristiti isključivo jedan VOUCHER ZA PONOVNU REZERVACIJU. Ako je cijena novog odabranog putovanja veća od vrijednosti izdanog VOUCHERA ZA PONOVNU REZERVACIJU, korisnik je dužan platiti razliku u cijeni. Ako je cijena niža, na preostali iznos izdaje se novi VOUCHER ZA PONOVNU REZERVACIJU. VOUCHER ZA PONOVNU REZERVACIJU vrijedi do 6 mjeseci od datuma kupnje prvotne karte.

VOUCHER ZA PONOVNU REZERVACIJU može se zamijeniti za novac uz naknadu navedenu u Članku 7. „Povrat novca za kupljene karte“.

 7.3. Prihvaćanje rizika, sporovi i odgovornost

Kupac je dužan podnijeti pritužbu u roku od 10 dana od izvršene usluge prijevoza. Po primitku pritužbe u vezi s našim uslugama ili bilo kojim aspektom istih, obvezujemo se da ćemo je razriješiti bez odgode, osiguravajući odgovor u roku od 30 dana od datuma primitka. Digitalni dokaz s naših servera potvrdit će vrijeme prispijeća Vaše pritužbe.

Obvezujemo se da ćemo izvršiti povrat sredstava na kreditnu karticu korištenu za prvotnu kupnju u roku od 30 dana nakon što primimo Vaš pismeni pristanak na našu odluku o povratu sredstava. Ovaj pristanak mora biti predan u roku od 10 dana od naše obavijesti o povratu novca. Bitno je naglasiti kako se povrati isključivo izdaju na kreditnu karticu koja je korištena pri prvotnoj kupnji i nismo odgovorni za sredstva nakon što ih obradi izdavatelj kreditne kartice. Čuvat ćemo dokumentaciju o procesu povrata sredstava, a dokaz o povratu sredstava dostupan je na zahtjev Kupca.

Greške u komunikaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tipografske i druge pogreške u narudžbenici, ne omogućuju Vam automatski pravo na povrat sredstava. Očite pogreške, bilo s Vaše ili naše strane, neće se smatrati ugovorno obvezujućima. U slučaju smrti ili tjelesne ozljede koje proizlaze iz aktivnosti koje su bile dio putovanja, a pritužba se temelji na okolnosti pod našim nadzorom ili pod nadzorom našeg partnera, dužni smo platiti razumnu naknadu, u svakom slučaju podložno svim ograničenjima navedenim u ovim Općim uvjetima. 

Osim je drugačije određeno u ovim Općim uvjetima, Get By ApS se neće smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak, štetu, osobnu ozljedu ili smrt koja može izravno ili neizravno proizaći iz korištenja naših usluga. Nadalje, svaka odgovornost s naše strane bit će ograničena u skladu s mjerodavnim međunarodnim konvencijama.

U slučaju bilo kakvog spora između Vas i Get By ApS-a, a gdje su obje strane uložile razuman trud da se isti razriješi, no bezuspješno, sud koji je nadležan za sjedište Get By ApS-a bit će nadležan za rješavanje istog.

Od Vas se očekuje da surađujete s nama u osiguravanju povrata sredstava koje izdajemo, kao i u traženju odštete od treće strane. Sva prava na kompenzaciju od pravne odgovornosti treće strane nastala kroz naše usluge prenose se s Vas na nas, osim ako je drugačije određeno.

Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta utvrdi pravno ništetnom, to ne utječe na valjanost ostalih. Svaka neprovediva odredba bit će odmah zamijenjena važećim, provedivim odredbama koje su blisko usklađene s izvornim poslovnim namjerama ovih Općih uvjeta.

 Članak 8.

Informacije o cijenama putnih karata dostupne su na internetskoj stranici www.getbyferry.com. Internetske putne karte moguće je platiti sljedećim karticama: 

 • Maestro

 • MasterCard

 • Visa

Obročno plaćanje nije dozvoljeno.

Rezervacija karata nike moguća; dozvoljena je samo kupnja putnih karata.

Članak 9.

Dodatne informacije 

Za sva dodatna pitanja o internetskoj prodaji karata obratite se

Get By ApS.

Klamsagervej 32

8230 Åbyhøj Denmark

VAT: 38902482

tel: 021 315 620

fax: 021 315 621

info@getbyferry.com

Članak 10.

Get By ApS može promijeniti ove Opće uvjete u skladu s svojom poslovnom politikom i odgovarajućim pravnim obvezama EU.

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti vrijede od dana donošenja, a dostupni su kupcima na GetByFerry. Zadnje ažuriranje: 30. ožujka 2024.

Članak 12.

3d Sigurna internetska kupovina

Članak 13.

Za sve trajektne/katamaranske karte kupljene preko naših partnera (objašnjenje u nastavku) vrijede Opći uvjeti navedeni na njihovim stranicama. Get By ApS., kao Posrednik u pronalaženju polazaka na stranicama svojih partnera, ni na koji način se ne može smatrati odgovornim u slučaju potencijalnih otkazivanja ili izmjene polazaka na kupljenim kartama, kao ni za otkazivanja, kašnjenja autobusa ili potencijalne greške u voznom redu za koje je odgovoran Partner. Get By ApS. se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem naše internetske stranice kao poveznice između Vas (Kupca) i naših Partnera koji nude željenu rutu koja nije dostupna u našoj ponudi.

Specifikacija: linije s plavim gumbom KUPI KARTU linije su za koje se karte prodaju izravno unutar našeg prodajnog sustava i na iste se primjenjuju naši Opći uvjeti i odredbe.

Linije s plavim gumbom KUPI KARTU iznad kojeg piše KUPI OD XX linije su koje se prodaju putem prodajnog sustava naših partnera; Opći uvjeti i odredbe naših partnera primjenjuju se na karte kupljene za ove linije.

Molimo vas da se pridržavate odredbi i uvjeta navedenih tijekom procesa naplate.

Članak 14.

Naknade

14.1.Naknada za otkazivanje

Naknada za otkazivanje uključuje naknadu u iznosu od 20% od ukupne cijene kupljene karte koja se odbija prilikom otkazivanja.

Članak 15.

Usluge koje pruža Get By ApS

Uz usluge koje Društvo pruža kao posrednik kod usluga putovanja, Get By ApS pruža i vlastite dodatne usluge. Prije odabira bilo koje od ovih usluga, savjetujemo Vas da pažljivo pročitate relevantne uvjete koji određuju predmetnu uslugu Get By ApS.

15.1. Premium korisnička podrška

Tijekom procesa rezervacije, Get By ApS može ponuditi mogućnost dodatnog plaćanja za uslugu Premium korisničke podrške. Standardne usluge korisničke podrške pružaju se svim Kupcima i uključene su u naknadu za rezervaciju (ako ih ima). Ako je odabrana uz dodatnu naknadu navedenu u procesu rezervacije, Premium podrška nudi se Korisnicima pod sljedećim uvjetima:

 • Zahtjevi korisnika s Premium podrškom imaju veći prioritet u usporedbi sa zahtjevima korisnika sa standardnom podrškom, što rezultira bržim prvim odgovorom i bržim rješenjem upita.

 • Premium podrška mora biti plaćena tijekom procesa rezervacije i ne može se naknadno dodati na rezervaciju.

 • Premium podrška ne može se otkazati, za istu se ne može dobiti povrat sredstava niti se može prenijeti na novu rezervaciju.

 • Premium podrška vezana je za transakciju kojom je kupljena. Ako transakcija uključuje više karata, Premium podrška aktivna je za svaku kartu vezanu za tu transakciju.

15.2. SMS obavijesti

Tijekom procesa rezervacije GetByBus može ponuditi mogućnost dodatnog plaćanja za uslugu SMS obavijesti. Standardne obavijesti putem e-pošte dostavljaju se svim Kupcima prema zadanim postavkama i uključene su u naknadu za rezervaciju (ako ih ima). Ako je odabrano, uz dodatnu naknadu navedenu u procesu rezervacije, SMS obavijesti korisnicima omogućuju primanje nekih obavijesti putem SMS-a izravno na telefonski broj koji je naveden tijekom kupnje karte i to pod sljedećim uvjetima:

 • Broj telefona odabran za primanje SMS obavijesti nije moguće promijeniti nakon uspješne kupnje.

 • Usluga SMS obavijesti mora se kupiti tijekom procesa rezervacije i ne može se naknadno dodati na rezervaciju.

 • Usluga SMS obavijesti ne može se otkazati, za istu se ne može dobiti povrat sredstava niti se može prenijeti na novu rezervaciju, osim ako postoji problem s uslugom.

 • GetByBus zadržava pravo odlučiti koje će se obavijesti slati putem SMS-a na temelju slučaja uporabe, no to ne smije biti manje od 2 SMS obavijesti po kupljenoj usluzi.

 

 


Karte možete platiti kreditnom karticom

GetByAps twitter linkedin instagram facebook fax dinersCard maestroCard mastercard safety group faq printer mTicketQr arrowIcon iconChevronDown thumbsUp exclamationCircle download directions clock calendarCheck accommodation mailAlert questionCircleFull gpsIcon locationMark ferryIcon busIcon star locationPin phone email signpost unesco starFull verifiedBadge star ticketsIco reviewsIco guidesIco newsIco sightPin globe ticket